Photobucket

zIFBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.

Learn More · Register Now
Welcome to CTCW DONGHUONGSOFT.COM. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Name:   Password:


 

 Excel: Hàm If, hoạt động như thế nào ?
tqminh_csp
Posted: May 16 2007, 03:20 PM


Giảng viên tin học


Group: Admin
Posts: 1,832
Member No.: 2
Joined: 14-May 07Khai thác sức mạnh của hàm IF trong Excel

Hàm If (Điều kiện; Điều kiện đúng; Điều kiện sai) nằm trong nhóm hàm Logical, trả về một kết quả tương tự như nhóm lệnh If...Then...Else trong hầu hết các ngôn ngữ lập tŕnh. Thấu hiểu xuất xứ cũng như phương pháp sử dụng hàm If giúp bạn đạt hiệu quả cao hơn khi làm việc với bảng tính Excel.
Muốn viết ra một hàm tương tự như hàm If thật vô cùng đơn giản. Bạn hăy vào Visual Basic Editor (Alt+F11), gơ mấy ḍng lệnh tạo ra hàm Neu (tức là Nếu ấy mà) dưới đây để hiểu rơ hơn.
Function Neu(DK,DKdung,DKsai)
If DK = True Then
‘Nếu điều kiện là đúng
Neu = DKdung
‘Hàm Neu sẽ lấy giá trị DKdung
Else
‘Bằng không th́
Neu = DKsai
‘Hàm Neu sẽ lấy giá trị DKsai
End If
End Function
Hàm Neu này có công dụng y như hàm If. Không những vậy, khi nhập vào tập hợp hàm của Excel, bạn cũng sẽ được Excel hướng dẫn cách sử dụng giống như khi dùng hàm If.
Sức mạnh của hàm If nằm ở chỗ có thể lồng bao nhiêu hàm If con ở bên trong cũng được. Khi đó, mỗi cái đóng ngoặc đơn tương đương với câu lệnh End If của Visual Basic. Chúng ta cùng tham khảo một ví dụ về xếp loại học sinh (H.1):
user posted image

Nếu giá trị ô B3 từ 8 đến 10 điểm xếp loại giỏi, từ 6,5 đến dưới 8 xếp loại khá, 5 đến dưới 6,5 xếp loại trung b́nh, dưới 5 xếp loại yếu. Hàm If có cấu trúc như sau:
=If(B3>=8;”Giỏi”;If(B3>=6,5;”Khá”;
If(B3>=5;”Trung b́nh”;”Yếu”)))
Trong công thức trên, bạn đừng lo biểu thức B3>=6,5 là chưa đủ mà đáng lư ra là B3>=6,5 And B3<=8, bởi những giá trị từ 8 trở lên đă được kiểm tra bằng If đầu tiên, nếu đúng vậy nó đă trả về giá trị hàm là “Giỏi” rồi và sẽ không xét tiếp cái If thứ hai nữa. Càng lồng nhiều điều kiện vào th́ khả năng xảy ra sai sót khi gơ cú pháp của hàm càng lớn. Do đó, bạn cần lưu ư:
- Có bao nhiêu If, bạn phải đóng bấy nhiêu ngoặc đơn cuối công thức. Kể từ Excel 2000, cứ mở mỗi cái ngoặc đơn là Excel dùng một màu khác nhau nên bạn không cần đếm, đến ngoặc đơn có màu đen là vừa đủ số cần thiết. Trường hợp thừa hay thiếu, Excel sẽ gợi ư số ngoặc như trong h́nh 2. Bạn chỉ cần chọn Yes là ổn.
user posted image

- Dấu phân cách các đối số của hàm, phân cách hàng ngàn và phân cách thập phân phải quy định trước trong Control Panel/Regional Settings. Nếu bạn gơ sai hoặc thiếu dấu phân cách, Excel báo lỗi “The formula you typed contains an error” (H.3). Chọn OK, Excel sẽ tô đen vùng bị lỗi trong công thức để bạn kiểm tra, sửa lại.
user posted image

- Nếu đặt điều kiện sai, Excel sẽ không phát hiện được để cảnh báo cho bạn. Kết quả của hàm bị trật lất mà chính bạn cứ ngỡ là đúng.

user posted image

--------------------
MỜI BẠN ĐĂNG KƯ HỌC TIN HỌC THÔNG QUA INTERNET
Website:http://donghuongsoft.com
Skype / Yahoo Messenger : tqminh_csp
Điện thoại : 0958 600 626
Email: tqminh@ctu.edu.vn ,
Email: trinhquangminh@gmail.com
http://sites.google.com/site/chuongtrinhtinhoc/
Top
tqminh_csp
Posted: May 16 2007, 03:21 PM


Giảng viên tin học


Group: Admin
Posts: 1,832
Member No.: 2
Joined: 14-May 07

--------------------
MỜI BẠN ĐĂNG KƯ HỌC TIN HỌC THÔNG QUA INTERNET
Website:http://donghuongsoft.com
Skype / Yahoo Messenger : tqminh_csp
Điện thoại : 0958 600 626
Email: tqminh@ctu.edu.vn ,
Email: trinhquangminh@gmail.com
http://sites.google.com/site/chuongtrinhtinhoc/
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
« Next Oldest | Hỏi dap về may tinh - Question and Answer | Next Newest »
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you

Topic Options Quick Reply
Hosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.0910 seconds · Archive

"Cần Thơ gạo trắng nước trong, Ai đi đến đó ḷng không muốn về"

Watch live streaming video from trinhquangminh at livestream.com